prostredie

Scanroad je spoločnosť, ktorá pracuje pre lepšie životné prostredie neustálym hodnotením našich služieb na základe jej vplyvu na životné prostredie.

Z tohto dôvodu budeme:
• Zvyšovať vedomosti a zvyšovať povedomie o environmentálnych otázkach všetkých zamestnancov.

• ovplyvňovať, stanovovať požiadavky v našej spolupráci s inými spoločnosťami,
dodávateľov, orgánov a organizácií.

• Pozri opatrenia na zlepšenie životného prostredia ako investície.

• Zohľadnite znečistenie ovzdušia, pôdy a vody
vplyvu našej práce na životné prostredie.

• neustále usilovať o zlepšenie využitia našich zdrojov v spoločnosti.

Environmentálna organizácia Od roku 2018 environmentálne záležitosti vedie konkrétny environmentálny manažér. Prostredníctvom environmentálneho manažéra sa zvyšuje koordinácia a integrácia v podnikaní a s našimi dodávateľmi. Naša environmentálna práca, ktorá sa začala v roku 2008, zahŕňa projekty a aktivity súvisiace so všetkými činnosťami spoločnosti. Aby sme dosiahli harmonizáciu a štandardizáciu našej kvalitnej práce z dlhodobého hľadiska, integrácia prebieha v našom rozvoji podnikania. Prostredníctvom stretnutí so zamestnancami, diskusií so zákazníkmi a dodávateľmi môžeme pomôcť priblížiť životné prostredie v celej spoločnosti.