Miljö

Scanroad är ett företag som arbetar för en bättre miljö genom att kontinuerligt utvärdera våra tjänster baserat på miljöpåverkan. Vi ser alla miljöförbättringar som vi kan genomföra som investeringar och vi strävar ständigt efter att förbättra nyttjandet av våra resurser inom företaget.

Från och med 2018 hanteras miljöfrågor av en särskild miljösamordnare. Vårt miljöarbete, lanserat 2008, omfattar projekt och aktiviteter relaterade till alla delar av företaget.